FILM / TV I URVAL

FILM

2013 - Långfilm: Tyskungen - Roll: Advokat Björnstöm - Regi: Per Hanfjord - Bolag: Tre vänner

2011 - Kortfilm: Sexual monologues - Roll: Vera - Regi: Cecilia Torquato

2010 - Långfilm: Till det som är vackert - Roll: Marie - Regi: Lisa Langseth - Bolag: Tre Vänner

2007 - Långfilm: Döttrar - Roll: Leifs fru - Regi: Beatrice Bexelius - Bolag: Sahlén Foto & Film

2006 - Långfilm: När mörkret faller - Roll: Chefsåklagare - Regi: Anders Nilsson - Bolag: Sonet film

2005 - Kortfilm: 30 år - Roll: Eriks mamma - Regi: Mikael Kyrklund - Bolag: Twomenout

2005 - Långfilm: Sandor slash Ida - Roll: Laura - Regi: Henrik Georgsson - Bolag: Breidablick Film

1999 - Långfilm: Noll Tolerans - Roll: Eva Gaut - Regi: Anders Nilsson - Bolag: Sonet Film

1996 - Långfilm: Jägarna - Roll: Britt - Regi: Kjell Sundvall - Bolag: Sonet Film

1992 - Långfilm: Den orfrivillige Golfaren - Roll: Grannfrun - Regi: Lasse Åberg

TV

2015 - TV-serie: Saltön - Roll: Kriminell kvinna - Regi: Lena Koppel

2014 - TV-serie: Ögon blå - Roll: Mäklare - Regi: Fredrik Edfeldt

2013 - TV serie: Molanders - Roll: Strokeläkare - Regi: Emiliano Goessens

2012 - TV film: Hinsehäxan - Roll: Fru Geijer - Regi: Molly Hartleb

2011 - TV film: Den som vakar i mörkret - Roll: Angelica - Regi: Rickard Holm

2010 - TV serie: Winter sista vintern - Roll: Ann Lenther - Regi: Emiliano Goessens

2009 - TV film: Johan Falk - Roll: Eva Gaut - Regi: Anders Nilsson

2008 - TV serie: 183 Dagar - Roll: Musikalregissör - Bolag: SVT

2007 - TV film: Eldsdansen - Roll: Angelica - Regi: Anders Engström - Bolag: Sonet Film

2006 - TV serie: Hem till byn - Roll: Berit - Regi: Gun Jönsson - Bolag: SVT

2002 - TV serie: Hem till byn - Roll: Prästen Berit - Regi: Jackie Söderman - Bolag: SVT

2000 - TV serie: Det nya landet - Roll: Mackans mamma - Regi: Geir Hansteen Jörgenssen

1990 - TV film: Förhöret - Roll: Eva-Britt